Kodeks etyczny hodowcy WCF

Kodeks etyczny dla hodowców
Ogólne warunki chowu i hodowli kotów

  Warunki ogólne

  Ze względu na różną sytuację legislacyjną w krajach członkowskich możemy podać tylko ogólne warunki, które są nadzorowane przez organizacje członkowskie.

  Przepisy obowiązujące w danym kraju

  Właściciele i hodowcy kotów, którzy są zrzeszeni w WCF poprzez swój klub, muszą przestrzegać przepisów i zasad dotyczących traktowania zwierząt, które obowiązują w ich kraju.

  Utrzymanie, weterynaria

  Obejmuje to odpowiednie żywienie, utrzymanie i opiekę zdrowotną nad kotami. Koty wykazujące jakiekolwiek objawy choroby muszą być natychmiast zgłoszone do lekarza weterynarii.
  Należy to uznać za wymóg minimalny.

  Zasady dotyczące hodowli i utrzymania

  Każda organizacja członkowska musi określić szczegółowe zasady hodowli i utrzymania dla swoich członków, które są zgodne ze szczególnymi warunkami w danym kraju.
   
  Ogólnie rzecz biorąc, zasady te muszą być określone w następujący sposób: Kotki mogą rodzić maksymalnie dwa razy w roku. (min. 3 miesiące pomiędzy miotami).
  Idealnie byłoby, gdyby kotka rodziła kocięta tylko raz w roku.

  Miejsce dla kociąt

  Młode kocięta nie mogą być oddzielone od matki i kociąt z miotu przed 12. tygodniem życia. Przy oddaniu młode kocięta muszą być odstawione od matki,
  odrobaczone i zaopatrzone w niezbędne szczepienia. STANOWCZO zaleca się identyfikację kociąt poprzez mikrochip.

  Rejestracja, umowa

  Każdy kociak urodzony u członka WCF musi być zarejestrowany i nie wolno go oddać bez rodowodu. Oddanie kociaka musi być udokumentowane
  umową. W umowie tej hodowca musi poinformować nowego właściciela kota o jego potrzebach. Hodowca jest zobowiązany do udzielenia nowemu właścicielowi wsparcia
  swoją pomocą.

  źródło: http://wcf.info/WCF-EN/zuechterinfo/ethikkodex.html

  Możliwość komentowania została wyłączona.