Tytuły

FIFe

Oceny sędziowskie:

 • EX1 – certyfikat – najlepszy kot w danej grupie kolorystycznej i klasie wystawowej
 • EX2, EX3, EX4, EX, DB – dalsze oceny w danej grupie kolorystycznej i klasie wystawowej.
 • ABS – absencja kota na wystawie
 • CAC – certyfikat na Tytuł Champion
 • CAP – certyfikat na Tytuł Premior (kastraty)
 • CACIB – certyfikat na Tytuł International Champion
 • CAPIB – certyfikat na Tytuł International Premior (kastraty)
 • CAGCIB – certyfikat na Tytuł Grand International Champion
 • CAGPIB – certyfikat na Tytuł Grand International Premior (kastraty)
 • CACE – certyfikat na Tytuł Europa Champion
 • CAPE – certyfikat na Tytuł Europa Premior (kastraty)
 • HP – ocena honorowa, uzyskiwana po skończeniu tytułu Europa Champion lub Europa Premior

Tytuły i opis ich uzyskania przez koty podczas wystaw.

 • CH – Champion – kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAC od trzech różnych sędziów na trzech wystawach międzynarodowych lub krajowych organizowanych pod patronatem FIFe. Aby otrzymać certyfikat CAC kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
 • PR – Premior (kastraty)- kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAP od trzech różnych sędziów na trzech wystawach międzynarodowych lub krajowych organizowanych pod patronatem FIFe. Aby otrzymać certyfikat CAP kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 • IC – International Champion – kot musi zdobyć trzy certyfikaty CACIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe. Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CACIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 • IP – International Premior (kastraty) – kot musi zdobyć trzy certyfikaty CAPIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe. Po zdobyciu dwóch certyfikatów CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CAPIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CAPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 • GIC – Grand International Champion – kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGCIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe. Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGCIB w dwóch różnych krajach. Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 • GIP – Grand International Premior (kastraty) – kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGPIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe. Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGPIB w dwóch różnych krajach. Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 • SC – Supreme Champion – kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CACS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CACS w dwóch różnych krajach. Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 • SP – Supreme Premior (kastraty)- kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CAPS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CAPS w w dwóch różnych krajach. Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 • JW – JUNIOR WINNER – 5 x BIS w okresie między 4 – 10 miesiącem życia. 
 • WW – WORLD WINNER – BIS na Wystawie Światowej – jest to tytuł dożywotni i pisany jest przed imieniem kota. 
 • SW – SCANDINAVIAN WINNER – BIS na skandynawskim odpowiedniku Wystawy Światowej – jest to tytuł dożywotni i pisany jest przed imieniem kota. 
 • DSM – Distinguished Show Merit – o ten tytuł ubiegać się mogą koty dorosłe włącznie z kastratami uczestniczące w wystawach międzynarodowych FIFe. By uzyskać tytuł DSM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytuł BIS lub BOS. Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIS/BOS wynosi dwa lata i jeden dzień. 
 • DM – DISTNGUISHED MERIT – zdobycie tytułu Distinguished Merit (DM) jest uwarunkowane urodzeniem przez kotkę przynajmniej 5 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. W przypadku kocura – spłodzeniem przynajmniej 10 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. Ważne są wyłącznie tytuły zarejestrowane przez FIFe.

Best in Show:

 • NOM BIS – nominacja do tytułu Best in Show – wybierane są spośród kotów każdej rasy, koty nominowane. Sędzia może wybrać po jednym dorosłym kocurze, kotce, kastracie, kastratce, młodzieży i kociaku. Wybiera tylko te koty, które wcześniej oceniał. 
 • BIS – Best in Show – Porównywane są wszystkie nominowane koty w tej samej kategorii i klasie. Wyłania się więc najlepsze kocury, kotki, kastraty, kastratki, kocięta i młodzież we wszytkich kategoriach. Całe piękno tego występu polega właśnie na tym, że nasz kot wygrywa nie tylko z przedstawicielami swojej rasy, ale również z innymi rasami.
 • BOS – Best Opposite Sex – porównuje się w danej kategorii dorosłego kocura i kotkę.
 • BOB – najlepszy z najlepszych. Porównuje się najlepsze koty wyłonione ze wszystkich czterech kategorii. Kot z tym tytułem jest najlepszym kotem na wystawie w danym dniu.

W tytułach BIS, BOS i BOB najlepsze koty wybierają wszyscy sędziowie obecni na danej wystawie poprzez głosowanie. Oprócz tego, BOS i BOB to tytuły, których nie mogą zdobywać kocięta, młodzież i kastraty.

Możliwość komentowania została wyłączona.